asrısaadet, asrisaadet, asr-isaadet, asrı saadet, asri saadet, asr-i saadet, asrı, asri, asr-i, saadet, sadet, asrisadet,asrısadet,
Reklam
Reklam
Asr-ı Saadet - 22 Eylül 2017, Cuma
3-İslâm bilgileri ikiye ayrılır

Ya’nî, bu ilmlerin ikisinde de mütehassıs olmak lâzımdır. İşte böyle büyük âlimlerden biri olan Abdülganî Nablüsî, (Hadîkat-ün-nediyye) kitâbının 233 ve sonraki sahîfelerinde ve 649. cu sahîfesinde Kur’ân-ı kerîmin ma’nevî ahkâmını gösteren hadîs-i şerîfleri bildirmekde, buna inanmamanın, câhillik ve nasîbsizlik alâmeti olduğunu, yazmakdadır.] Üçüncü vazîfe, ya’nî ahkâm-ı dîniyyeyi kuvvet ile, satvet ve saltanat ile yapdırmak işi, meliklere ve sultânlara, ya’nî hükûmetlere verildi....

2-Ehl-i sünnet i’tikâdı

EHL-İ SÜNNET İ’TİKÂDI Aşağıdaki satırları, Allahü teâlâya hamd ederek yazıyorum. Hamd, bütün ni’metleri Allahü teâlânın yaratdığına ve gönderdiğine inanmak ve söylemek demekdir. Ni’met, fâideli şeyler demekdir. Şükr, bütün ni’metleri ahkâm-ı islâmiyyeye...

İkinci Kısm Muhtelif Bilgiler

İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER BÖLÜCÜLER, BOZUK MEZHEBLER Müslimânlar iki kısmdır. Birincisi, Ehl-i sünnet fırkasıdır. Hak olan, doğru olan bu Ehl-i sünnet fırkasındaki müslimânlar dört mezhebe ayrılmışlardır. Bunların i’tikâdları, îmânları birdir. Aralarında hiç ayrılık...

3-İslâm bilgileri ikiye ayrılır

Ya’nî, bu ilmlerin ikisinde de mütehassıs olmak lâzımdır. İşte böyle büyük âlimlerden biri olan Abdülganî Nablüsî, (Hadîkat-ün-nediyye) kitâbının 233 ve sonraki sahîfelerinde ve 649. cu sahîfesinde Kur’ân-ı kerîmin ma’nevî ahkâmını gösteren hadîs-i şerîfleri bildirmekde, buna inanmamanın, câhillik ve nasîbsizlik alâmeti olduğunu, yazmakdadır.] Üçüncü vazîfe, ya’nî ahkâm-ı dîniyyeyi kuvvet ile, satvet ve saltanat ile yapdırmak işi, meliklere ve sultânlara, ya’nî hükûmetlere verildi....

2-Ehl-i sünnet i’tikâdı

EHL-İ SÜNNET İ’TİKÂDI Aşağıdaki satırları, Allahü teâlâya hamd ederek yazıyorum. Hamd, bütün ni’metleri Allahü teâlânın yaratdığına ve gönderdiğine inanmak ve söylemek demekdir. Ni’met, fâideli şeyler demekdir. Şükr, bütün ni’metleri ahkâm-ı islâmiyyeye...

İkinci Kısm Muhtelif Bilgiler

İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER BÖLÜCÜLER, BOZUK MEZHEBLER Müslimânlar iki kısmdır. Birincisi, Ehl-i sünnet fırkasıdır. Hak olan, doğru olan bu Ehl-i sünnet fırkasındaki müslimânlar dört mezhebe ayrılmışlardır. Bunların i’tikâdları, îmânları birdir. Aralarında hiç ayrılık...

Mektubat 200-313. Mektup

200 IKIYÜZÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, molla Sekîb-i Isfehânîye yazılmısdır. (Nefehât) kitâbındaki bir yazıyı açıklamakdadır: Her hamd Allahü teâlâ içindir. Salât ve selâm, Peygamberlerin efendisine ve Onun temiz Âlinin hepsine olsun! (Nefehât) kitâbındaki karısık bir sözün açıklanmasını istiyorsunuz. Bunun için, birkaç kelime yazmaga kalkısdım. Kıymetli efendim! Ayn-ül-kudât-i Hemedânî, hiç gidilmemis bir yolda, delîlsiz, rehbersiz gidenler için diyor ki, (Bunlardan birkaçını, bir maglûb, kendi sıgınagına aldı. Sekr hâli, bunlara gölge yapmak...

Mektubat 100 – 199 . Mektup

100 YÜZÜNCÜ MEKTÛB Bu mektûb, yine molla Hasen-i Kismîrîye yazılmısdır. Seyh Abdülkebîr- i Yemenînin, Allahü teâlâ gaybı bilmez sözüne cevâb vermekdedir: Oksayıcı, kıymetli mektûbunuzu okumakla sereflendik. Ihsân ederek yazdıklarınızı anladık. Seyh Abdülkebîr-i Yemenî, Hak teâlâ...

Mektubat 1-99.Mektup

Hilmi! Mektûbunuza mütesekkir oldum. Sıhhatinize sükr etdim. Din ve dünyânıza en ziyâde yarıyan ve dîn-i islâmda misli te’lîf olmıyan (Mektûbât) kitâbını okuyup, ba’zısını anlamak, çok ziyâde bir fadl ve ihsândır. Bu ihsâna kavusdugunu anlayınca,...

Reklam